You are currently viewing אמנית הבריחה / הלן פרמונט

אמנית הבריחה / הלן פרמונט

משפחה היא חיה מתעתעת. אפילו כשדברים נראים רגילים ומותאמים היטב, אף אחד בחוץ לא יודע מה באמת קורה מאחורי דלתות סגורות. הרבה יותר ממכלול של שותפויות ואחריות המחוברות זו בזו באמצעות אהבה, לעתים קרובות יש משהו מעבר שקורה במשפחה: משיכה בכוח הכבידה בין אחד לשני, שמטשטשת את גבולותיו של כל אדם ויוצרת ישות קולקטיבית עם פחדים, תשוקות וטראומות חופפות. ב"אמנית הבריחה", הלן פרמונט מפרקת את האשכולות האינדיבידואליים שכרוכים יחד במשפחתה שלה, תוך שהיא מתנתקת מהסיפורים המוסכמים שהקימה משפחתה – לשרוד, לשמור על הדימוי העצמי – ומן המציאות שחוותה כבת ואחות במשפחה הזו.

 

ספר הזכרונות הטרגי והבלתי מעורער (אך גם ההומוריסטי והמעורר) נפתח באירוע ההופך לתנופה של הניסיון של פרמונט להבין את הכל. שבועות לאחר שהשתתפה בהלווייתו של אביה, היא מקבלת מכתב שמודיע לה על כך שהיא אינה יורשת דבר. מבחינה משפטית, היא נושלה כמו דמות שמתה בסדרה.

 

פרמונט, מגורשת מהנרטיב המשפחתי – כזה שכלל סודות קבורים עמוקים, בושה בגלל מחלות נפשיות אלימות לפעמים, בריחת הוריה מרצח עם וקבורה אחר כך של זהותם שלהם – מבינה כעת שהיא יכולה לסמוך רק על הנרטיב האישי שלה. הנרטיב הזה, המורכב מהזיכרונות והמחקר של פרמונט על העבר המסובך של משפחתה, מתפצל בפראות מהפנים שמשפחתה הציגה בפני כולם: הרופא המצליח, הקתולי, עקרת בית יפהפיה ושתי בנות אינטליגנטיות. בתוך הדימוי הזה, כפי שמגלה פרמונט, יש פליט יהודי, ניצולה טראומטית וילדות המתמודדות עם מחלות נפשיות והתמוטטות עצבים כל חייהן.

 

קשה יהיה למצוא משפחה ללא סודות. גם כאשר הסודות קטנים, המתח של נשיאתם ושמירת החזית המאפשרת מערכות יחסים מורכבות כל כך לכל החיים כדי לשרוד יכול להיות מתיש. איש לא יכול היה להאשים את המשפחה ב"אמנית הבריחה" בשמירה על סודות קטנים בלבד, אך באמירת האמת שלה היא משמשת כקתרזיס לכל מי שאי פעם הקדיש זמן להסתרת שלדים של אחרים.

כתיבת תגובה