חשוב:  אם המשחק לא נפתח, מותקן לכם במחשב סרגל גוגל או כל תוכנה אחרת       
לחסימת חלונות קופצים ( אנטי וירוסים למיניהם ). לכן בטלו את החסימה,      
ונסו שוב לפתוח את המשחק.