להצגה טובה של דפי הצביעה: לחצו
F
11                

              

חשוב:  אם החלון לא נפתח, מותקן לכם במחשב סרגל גוגל או כל תוכנה אחרת            
לחסימת חלונות קופצים ( אנטי וירוסים למיניהם ). לכן בטלו את החסימה,           
ונסו שוב לפתוח את המשחק.